Zipper Puller

  • Gowy hilli gowy baha Zipper Nylon sumka knapsack Slider

    Gowy hilli gowy baha Zipper Nylon sumka knapsack Slider

    Customörite fermuar çekişlerimiz, egin-eşiklere we esbaplara goşmaça derejeli marka goşmagyň ajaýyp usulydyr.Süýşürijä ýa-da doly fermuar bilen birikdirilen metal, deri, rezin we dokalan zip çekijileri aýratyn üpjün edip bileris.

  • Gowy hil Gowy baha fermuar neýlon halta slaýder

    Gowy hil Gowy baha fermuar neýlon halta slaýder

    Customörite fermuar çekişlerimiz, egin-eşiklere we esbaplara goşmaça derejeli marka goşmagyň ajaýyp usulydyr.Fermuar görnüşlerinde suw geçirmeýän fermuar, metal fermuar, neýlon fermuar, plastmassa ýag fermuar we ş.m. bar.Süýşürijä ýa-da doly fermuar bilen birikdirilen metal, deri, rezin we dokalan zip çekijileri aýratyn üpjün edip bileris.Güýçli we çydamly, ajaýyp tehnologiýa, öçmek aňsat däl, özüňizi rahat duýuň.Qualityokary hilli çig mal, çig malyň hiliniň dürli zerurlyklarynyň takyk ýerleşdirilmegi kepillendirilýär.Everythinghli zadyň howpsuzdygyny üpjün etmek üçin ýörite dizaýner.Içki gyrasy, içerki gyrasy bilen seresaplylyk bilen düzülen, deriniň çyzylmagynyň öňüni alýar.