Qualityokary hilli logotip omörite TPU patch

Gysga düşündiriş:

TPU ýamalary bazardaky ähli matalarda, şol sanda pagta, poliester neýlon we deri suw geçirmeýän matalarda, metal bilen örtülen silikon ýag bilen örtülen matalardan we switerlerden başga (ýa-da tikilen) bolup biler.TPU termoplastiki poliuretanyň gysgaltmasydyr.Material ýokary ýokary dartyş güýji we garrylyga garşylygy bar.we daşky gurşawy goramak üçin ýetişen materialdyr.TPU ýamalarynyň artykmaçlyklary Ekologiýa taýdan arassa, zäherli däl, ýaglara çydamly, ýumşak duýgy, döwülmäge garşy.çydamly.Deformasiýa däl. Gowy tekstura, baý reňkler we üç ölçegli täsirler.Ossalpyldawuk, mat ýa-da metal effektlere eýe bolup, dürli dizaýn talaplaryny kanagatlandyrmak üçin logotipler we nagyşlar bilen ýüpek ekranlaşdyrylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasy?

Biz hünärmen zawod, öz önümçilik maşynlarymyz bar.

Zawodyňyz hil gözegçiligi meselesinde nähili işleýär?

Hil ileri tutulýar, önümlerimiziň hemmesini gaplamazdan ozal laboratoriýamyz barlamaly ýa-da barlamaly.

Ululyklar barada has giňişleýin maglumat?

ABŞ, Europeewropa, Angliýa, Aziýa ölçegi we ş.m. ýaly halkara ölçegleri boýunça dürli ölçegleri öndürip bileris. Biz siziň üçin dizaýn.

Customöriteleşdirilen önümler kabul edilýärmi?

Siziň pikiriňiz, öz islegiňiz, dizaýn edýäris, edýäris.

Şekil salgylanmasy

Qualityokary hilli logotip Custom TPU Patch4

Patch material

TPU

Patch senetleri

1. Gyzgyn möhürleme
2. Karz berildi
3. nagyşlanan

4. ueelim ekmek
5. Tikin
6. Bişirmek

7. Lazer
8. Dokalan
9. Nagyş

Qualityokary hilli logotip Custom TPU Patch 5

Bellik: ýöriteleşdirilen hyzmaty hödürleýäris, ähli patch ony öndürmek üçin dizaýnyňyza görä bolar.

Sargyt etmek üçin ädimler

Customörite patch üçin has giňişleýin maglumat bermek üçin aşakdaky jikme-jiklikleri haýyş edýäris:
1. Kagyz materialy
2. Kagyz reňki
3. Kagyz goldawy haýyşy
4. Kagyz senetleri
5. Kagyz ölçegi
6. Mukdar

Logotip talaby

E-poçta goldawymyza .PNG, .AI, .EPS ýa-da .SVG formatda logotip iberiňmaglumat @ sanhow.com


  • Öňki:
  • Indiki: