Egin-eşik belligi

 • Geýim üçin gyzgyn satuw omörite dizaýn Rhinestone Transfer

  Geýim üçin gyzgyn satuw omörite dizaýn Rhinestone Transfer

  Çeňňek daşlary, ownuk reňkli daşlardan ýasalan ýylylyk ulanylýan dizaýnlardyr.Bu daşlar adatça rezinden, akrilden ýa-da aýnadan ýasalýar, ýöne göwher ýaly görünýär.Gowy kerpiç gaty aç-açan bolmaly!

  Surat gurluşy, açyk we näzik reňkler, geçirmek aňsat, solmak aňsat däl.Her bir prosedura berk gözegçilikde saklanýar, nagyş çap etmek düşnükli, dürli nagyşlar, dürli stiller, mugt DIY dizaýny, zerurlyklara görä düzülen.

 • Egin-eşik belligi

  Egin-eşik belligi

  HYZMATDAŞ Egin-eşik bellikleriňizi we geýim bellikleriňizi dizaýn edýärsiňizmi?AASsat!

  Her kimiň ýokary hilli adaty eşik bellikleri we geýim bellikleri barada başgaça pikiri bar.Biri ýönekeý, minimalistik dizaýn gözleýän bolmagy mümkin, beýlekisi has çylşyrymly dizaýny göz öňünde tutýar.“Superlabelstore.com” görnüşi, görnüşi we ululygy boýunça dürli-dürli bolan köp sanly ýörite eşik belliklerini hödürleýär, şeýle hem, logotip belligi, nyşan belgisi ýa-da boýnuň belligi ýaly başga döredijilik mümkinçilikleri bar.Geýim belliklerini orta ýa-da orta gatly ýazgylar, ýazgylarda demir, egin-eşik belliklerine ýa-da göni kesilen eşik bellikleri ýaly dizaýn edip bilersiňiz.Islän zadyňyzy saýlaň.