Deri ýama

  • Iki diwarly poslamaýan polatdan ýasalan suw çüýşesi

    Iki diwarly poslamaýan polatdan ýasalan suw çüýşesi

    Ather Deri ýazgylary, köplenç jinsiň bili markasy üçin ulanylýar, şeýle hem trikotawear we palto we sumka ýaly esbaplar ýaly önümleriň daşarky markasy üçin iň meşhur warianty. Adaty jeans ýamalaryndan eşige çenli hakyky deri we imitasiýa deri bellikleri bilen markaňyzy ýokarlandyryň. moda aksessuarlaryny bezemek.

    Itation Imitasiýa we hakyky deri ýazgylary jeans, penjek we iş eşigi üçin iň amatlydyr.Deri ýazgylarynyň köpüsinde bellikde möhür basmak ýa-da ýokarlandyrmak üçin nagyş talap edilýär.Deri ýazgylarynyň köp reňkini hödürleýäris - nusgawy goňur süetden gülgüne derä çenli. Çydamly.