Tag belligini asyň

 • Karton asma bellik geýim esbaplary Egin-eşik kagyzy asma

  Karton asma bellik geýim esbaplary Egin-eşik kagyzy asma

  Kagyz asylgy belligi, köplenç şahsylaşdyrylan mazmuny, özboluşly marka ady we nyşany bolan egin-eşik pudaklarynda aňladylýar.Şekilleri dürli-dürli.Ora-da gönüburçly, ýa-da tegelek we ýürek ýaly başga döredijilik şekilleri.Näme isleýärsiňiz, näme döredýäris.Diňe bize ýokary çözgütli suratlary ýa-da dizaýny iberiň.

  Kagyz ýazgylary sumkalar, egin-eşikler, aýakgaplar, futbolka we ş.m. üçin iň amatlydyr. Kagyz ýazgylarynyň aýratyn reňkini berýäris.

 • Karton Hang Tag Egin-eşik Aksesuarlary Egin-eşik Kagyz Hangtag

  Karton Hang Tag Egin-eşik Aksesuarlary Egin-eşik Kagyz Hangtag

  Asma, köplenç şahsylaşdyrylan mazmun, özboluşly marka ady we nyşany bolan egin-eşik pudaklarynda ýüze çykýar.Şekilleri dürli-dürli.Ora-da gönüburçly, ýa-da tegelek we ýürek ýaly başga döredijilik şekilleri.Şeýle hem materiallaryň köp görnüşi bar, Mysal üçin, örtülen kagyz, tekiz ýüz, ýokary aklyk, syýa siňdiriş syýa öndürijiligi gaty gowy.