Nagyş ýassygy

  • Omörite nagyş ýassygy / demir ýama nagyş / keşdeli ýamanda demir

    Omörite nagyş ýassygy / demir ýama nagyş / keşdeli ýamanda demir

    Nagyş ýassygyndan PVC ýamalaryna çenli 6-dan gowrak görnüşi hödürleýäris.Sport toparyňyz, iş formasy ýa-da hukuk goraýjy edaralar üçin ýamalar gözleýärsiňizmi, adaty ýamalaryňyzy döretmäge kömek edenimize örän şat.Biziň hödürleýän iň nusgawy we meşhur stilimiz, demirden ýasalan nagyş nagyşdyr we islendik ulanmak üçin ajaýyp diýen ýaly.Tebigaty boýunça has jikme-jik maglumat bermäge mümkinçilik berýän dokalan patch, adatça köp mukdarda harp ýa-da islendik çylşyrymly dizaýn bilen korporatiw logotip üçin maslahat berilýär.

    Nagyş ýassygy gündelik durmuşda giňden ulanylýar, esasan mata ýassygy, kosterler, çeňňekler, uçar kartoçkasy, açar zynjyrlary üçin hem ulanylyp bilner.Köýnekleriňize, polosyňyza, başlyklaryňyza ýa-da gapaklaryňyza tikmek üçin çalt we çalt.Göni nagyşdan arzan we täze ýamany üýtgetmek isleseňiz üýtgedip bilersiňiz.