Kauçuk patch

  • Omedaragly güýçler üçin ýöriteleşdirilen rezin 3D logotip belgisi PVC nagyşly rezin ýassygy

    Omedaragly güýçler üçin ýöriteleşdirilen rezin 3D logotip belgisi PVC nagyşly rezin ýassygy

    PVC ýamalary göz öňüne getirip boljak islendik gurşawdan halas bolmak üçin ýasaldy.Adaty nagyşly ýama ýaly, penjeklerden, ýeleklerden başlap, şlýapa we sumka çenli islendik zady dakmak aňsat.Şeýle hem, olar suw geçirmeýän we sowuk temperaturalara aňsatlyk bilen çydap, okeanda günortan başlap daglarda garly eňňitleri kesmek üçin islendik çäräni ýerine ýetirýär.

    Yamalaryňyzy daşarda kynçylyk çekmegi meýilleşdirmeseňizem, ýörite PVC ýamalary çydamly, ýuwmak aňsat we gatlakly dizaýn we adaty 3D sungat eserleri üçin iň oňat wariantlar bar.PVC ýamalary diňe has işjeň müşderilerimiziň isleglerine laýyk gelýän ýaly bolup görünse-de, hakykat, olary islendik ýerden tapyp bilersiňiz.