Gowy hilli gowy baha Zipper Nylon sumka knapsack Slider

Gysga düşündiriş:

Customörite fermuar çekişlerimiz, egin-eşiklere we esbaplara goşmaça derejeli marka goşmagyň ajaýyp usulydyr.Süýşürijä ýa-da doly fermuar bilen birikdirilen metal, deri, rezin we dokalan zip çekijileri aýratyn üpjün edip bileris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Slaýder reňkini meniň üçin düzüp bilersiňizmi?

Hawa, siziň üçin islendik reňkleri düzüp bileris, islän reňkiňizi hoşniýetlilik bilen iberiň, sag boluň.

Slaýder üçin ajaýyp çekiji üpjün edýärsiňizmi?

Hawa.Siziň islegiňiz üçin dürli görnüşli çekijiler bar, ýa-da biz üçin islän çekijiniň nusgasyny iberip bilersiňiz, şeýdip size sargyt edip bileris, sag boluň.

Oem hakda näme?

OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris, biziň bilen habarlaşyp, öz sargyt edeniňize hoş geldiňiz!

Sitata üçin haýsy maglumat gerek?

Çeper eserler bilen üpjün ediň we ululygy, materialy, hili, goldawy, qty zakaz etmegi we ş.m.

Näme üçin köp müşderi bizi saýlaýar?

Amal ýörelgesimiz müşderilere gönükdirilen we güýçli taraplarymyz bäsdeşlik bahasy, çalt eltip bermek, ajaýyp hil, bir gezeklik gözleg platformasy.

Şekil salgylanmasy:
Fermuar çekijiniň dürli görnüşini düzüp bileris, haýsydyr bir dizaýn isleýän bolsa, bize hoşniýetlilik bilen iberiň.Önümleri siziň üçin aýratyn ederis.

Gowy hilli gowy baha Zipper Nylon sumkasy Slider4

Haýsy reňk saýlap bileris?

Gowy hilli gowy baha Zipper Nylon sumkasy Slider5
Gowy hilli gowy baha Zipper Nylon sumkasy Slider6
Gowy hilli gowy baha Zipper Nylon sumkasy Slider7

Ora-da haýsydyr bir reňk isleseňiz, bize iberiň, ony tapmaga kömek ederis.Pantone reňk kody bilen üpjün etseňiz iň gowusy bolar.

Fermuar çekiji material

1. PVX
2. Neýlon
3. Metal

4. Resin
5. Silikon
6. TPU

7. Kauçuk
8. Deri
9. Dokalan

Patch senetleri

1. Çap etmek
2. Taşlamak
3. 3D stereo
4. Sanjym
5. örtük

Bellik: ýöriteleşdirilen hyzmaty hödürleýäris, ähli fermuar ony öndürmek üçin dizaýnyňyza görä bolar.

Sargyt etmek üçin ädimler

Customörite fermuar barada has giňişleýin maglumat bermek üçin aşakdaky jikme-jiklikleri bermegiňizi haýyş edýäris:
1. Fermuar materialy
2. Fermuar reňki
3. Fermuar haýyşy
4. Zipper senetçiligi
5. Fermuar ölçegi
6.Kuant

Logotip talaby

E-poçta goldawymyza .PNG, .AI, .EPS ýa-da .SVG formatda logotip iberiň maglumat @ sanhow.com


  • Öňki:
  • Indiki: