Harby esbaplar

  • Harby eşik hatynyň dizaýneri Customörite logotip nagyşlar nagyş ýassygy

    Harby eşik hatynyň dizaýneri Customörite logotip nagyşlar nagyş ýassygy

    Beize ABŞ-nyň baýdak ýassygy Amerikan baýdagy jezalandyryjy nyşanlar Taktiki harby ýama ýygyndysy Harby ahlak ýassygy ölçegi: 3 ″ * 2 ″ (80mm * 50mm).100% ýokary hilli nagyş, adaty ýamalara garanyňda has çydamly.Doly 3D keşdesi.Taktiki şlýapa we dişli birikdirmek üçin gabat gelýän çeňňek goldawy.10 dürli stil, ýamanyňyzy erkin üýtgetmäge mümkinçilik berýär, diňe ýüregiňize eýeriň.Amatly, çydamly, gaty, aýyrmak we ýuwmak aňsat.Islendik programma üçin yzygiderli goldawy öz içine alýar.Ulanmak üçin tikmek üçin aýlawly ýama bilen geliň.Şlýapalar, sumkalar, penjekler, sumkalar, harby, howa meýdançasy, kosplay, CS, taktiki maşk we beýleki açyk meýdançalarda ýa-da diňe kolleksiýaňyz üçin amatly.