TPU patch

 • Qualityokary hilli logotip omörite TPU patch

  Qualityokary hilli logotip omörite TPU patch

  TPU ýamalary bazardaky ähli matalarda, şol sanda pagta, poliester neýlon we deri suw geçirmeýän matalarda, metal bilen örtülen silikon ýag bilen örtülen matalardan we switerlerden başga (ýa-da tikilen) bolup biler.TPU termoplastiki poliuretanyň gysgaltmasydyr.Material ýokary ýokary dartyş güýji we garrylyga garşylygy bar.we daşky gurşawy goramak üçin ýetişen materialdyr.TPU ýamalarynyň artykmaçlyklary Ekologiýa taýdan arassa, zäherli däl, ýaglara çydamly, ýumşak duýgy, döwülmäge garşy.çydamly.Deformasiýa däl. Gowy tekstura, baý reňkler we üç ölçegli täsirler.Ossalpyldawuk, mat ýa-da metal effektlere eýe bolup, dürli dizaýn talaplaryny kanagatlandyrmak üçin logotipler we nagyşlar bilen ýüpek ekranlaşdyrylyp bilner.

 • Logörite logo Tpu geýim üçin ýylylyk geçiriş belligi

  Logörite logo Tpu geýim üçin ýylylyk geçiriş belligi

  TPU materialy, reňkli, 3D nyşany özleşdirmek üçin amatly, hökmany önüm.Uokary takyklyk galyndy, TPU-nyň çalt emele gelmegi we oňat täsiri bilen utgaşyp, önümçilik prosesini gysga we çalt edýär we önüm çalt kebelege öwrülip bilýär.Konkaw we konweks, galyň we inçe, ajaýyp dokma aýratynlyklary önümiň takyklygyny, gözelligini we asyllylygyny ýokarlandyrýar.“Gowy eýerli gowy at” ýokary derejeli TPU önümleri, logotip we esasy korpus önümiň nepisligini görkezip, import edilýän gyzgyn sol bilen doldurylýar.

 • Fashional Hot Satyş belgisi Geýim üçin ýörite TPU patch

  Fashional Hot Satyş belgisi Geýim üçin ýörite TPU patch

  TPU ýamalary bazardaky pagta, poliester, neýlon we deri suw geçirmeýän matalary goşmak bilen, bazardaky ähli matalarda örtülip (ýa-da tikilip) bolýar, resmi taýdan örtülen silikon oll örtükli matalar we switerlerden başga.TPU materialy ekologiýa taýdan arassa, hapalanmaz, oňat gaýtadan işlenýär we ýokary dartgynlylygyň, ýokary dartgynlylygyň, güýjüň we garramagyň çydamlylygynyň ajaýyp aýratynlyklaryna eýedir.