Omörite nagyş ýassygy / demir ýama nagyş / keşdeli ýamanda demir

Gysga düşündiriş:

Nagyş ýassygyndan PVC ýamalaryna çenli 6-dan gowrak görnüşi hödürleýäris.Sport toparyňyz, iş formasy ýa-da hukuk goraýjy edaralar üçin ýamalar gözleýärsiňizmi, adaty ýamalaryňyzy döretmäge kömek edenimize örän şat.Biziň hödürleýän iň nusgawy we meşhur stilimiz, demirden ýasalan nagyş nagyşdyr we islendik ulanmak üçin ajaýyp diýen ýaly.Tebigaty boýunça has jikme-jik maglumat bermäge mümkinçilik berýän dokalan patch, adatça köp mukdarda harp ýa-da islendik çylşyrymly dizaýn bilen korporatiw logotip üçin maslahat berilýär.

Nagyş ýassygy gündelik durmuşda giňden ulanylýar, esasan mata ýassygy, kosterler, çeňňekler, uçar kartoçkasy, açar zynjyrlary üçin hem ulanylyp bilner.Köýnekleriňize, polosyňyza, başlyklaryňyza ýa-da gapaklaryňyza tikmek üçin çalt we çalt.Göni nagyşdan arzan we täze ýamany üýtgetmek isleseňiz üýtgedip bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Haryt ady Egin-eşik üçin ýörite aksiýa 3D appli nagyş ýassygy
Material 100% pagta, 100% poliester, neýlon, egriji, dokalan matalar, kanwas, ýüpek, PVX, silikon, rezin, deri, metal we ş.m.
Gyrasy sowuk kesmek, ölmek, ýylylyk kesmek, lazer kesmek, ultrases kesmek ýa-da islegiňiz boýunça.
Ölçegi dürli talaplaryňyz ýaly ululykda dürli
Yzky demirlenen, tikilen, ýapylan, kagyz bilen örtülen ýa-da mata, Demir-demir, tikin, taýak, velco-on
Reňk aýratyn talaplaryňyz hökmünde dürli reňkli
Logotip nagyşlanan / galdyrylan, çykarylan / oýulan, 3D / 2D effekti, ýörite nyşan hoş geldiňiz
Tehnika mikro sanjymly, gyzgyn möhür, ýüpek ekran çap edilen, üst-üste, tikiş we ş.m.
Ulanylyşy özüne çekiji, egin-eşik, eşik, öý matasy, otag bezegleri we perdeler üçin ulanylýan moda esbaplary hökmünde giňden ulanylýar.Kurtkalar, şlýapa, jeans, örtük, sumka, düşek, oýunjak, gyzgyn satuw adaty
Haryt görnüşi birmeňzeş patch, awiasiýa ýassygy, baýdak ýassygy, enjam ýassygy, harby ýama, ýama tikmek, ýamada demir, ýeň ýassygy, syýasat ýassygy, nyşan, ýama, gyz we oglan skaut patch, logo patch, klub patch, adaty ýasalan patch, futbol patch, howpsuzlyk patch, mekdep patch we beýsbol patch we ş.m.
Bahasy Dürli materiallara / ululyklara / mukdarlara / dizaýnlara / amallara kod bermek
MOQ 200 sany, iň pes minimal kabul edilip bilner.Has köp mukdar, arzan baha
Eltip bermegiň wagty takmynan 10-15 gün
Töleg (1) gowşurmazdan ozal 30% goýum we balans.
(2) L / C, T / T, D / P, D / A, PAYPAL, Günbatar Bileleşik, PUL GRAMASY.
(3) Şeýle hem, aýlyk hasabat töleg hyzmatlaryny berip bileris.
Hyzmat OEM & ODM garşylanýar
Üstünligimiz 1. Ygtybarly we tejribeli zawod öndürijisi.
2. materialhli materiallarymyz ekologiýa taýdan arassa, Oeko-tekst synagyndan we ş.m. geçip biler.
3. Ajaýyp dizaýn we ajaýyp senetçilik.
4. Elýeterli baha we wagtynda eltip bermek bilen ýokary hilli.
5. Müşderileriň nyşanyny kabul ediň, dizaýn, çeper eserler we OEM bar.

Nagyş ýassygynyň dürli görnüşleri

ýörite keşdeli patch5

Serhetleriň dürli görnüşleri

ýörite keşdeli patch6

Arka goldawyň dürli görnüşleri

ýörite keşdeli patch7

Reňk diagrammasy

ýörite keşdeli patch8

  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER