Şanhaý Şenhe Garment Aksesuarlary Co., Ltd. häzirki wagtda taňze derýasynyň deltasyndaky iň uly egin-eşik enjamlaryny öndürijilerden biridir.1994-nji ýylda döredilen Şanhaý Şenhe egin-eşik esbaplary harby eşik, moda we sport eşigi, aýakgap we şlýapalar, ellikler, haltalar we sumkalar, mahabat sowgatlary we ş.m.

Koprak oka