Webbing

  • Custörite markalar nyşany Softumşak elastik neýlon webbing gaýyş pagta

    Custörite markalar nyşany Softumşak elastik neýlon webbing gaýyş pagta

    Web gaýyşlarymyz neýlon, pagta, poliester we başgalarda bar!Web gaýyşlarymyz sumkalary, itleriň ýakalaryny we kirpiklerini, halas ediş eşiklerini, at ýorganlaryny we sazlanylýan aýratynlyklary talap edýän beýleki dişli / eşikleri ýasamak üçin ajaýyp.Neýlon guşak gaýyşlaryndan başlap, şöhlelendiriji lenta çenli hemmämizde bar. dokalan, düşnükli çyzyklar, güýçli üç ölçegli täsir, ýöne ajaýyp we owadan.Mechanokary mehaniki güýç, gowy berklik, ýokary dartyş we gysyjy güýç.Dartyş güýji metal bilen deňeşdirilende metal gysyjy güýçden has ýokarydyr.Çydamly we solmaýan, uzak wagtlap dowam edýän çeýeligi, jikme-jiklikleri we hilini görkezmek, dürli nagyşlar we logotipler düzülip bilner.Geýimlerde, sumkalarda, sumkalarda, kanselýariýada önümleriň giň görnüşi ulanylýar.